Rekreačné poukazy

Rekreačný poukaz vo Valči
1 jún

Rekreačné poukazy

Rekreačné poukazy môžete využiť aj vo Woodpark.sk

Dovolenka na Slovensku má niekoľko výhod. Okrem krásnej prírody a zaujímavých miest je výhodou aj to, že zostávate „doma“, teda nemusíte cestovať ďaleko a nájdenie vhodného miesta na pobyt je relatívne jednoduché a rýchle. Od 1. januára 2019 je vďaka rekreačným poukazom, ktoré si môžete uplatniť aj vo Woodparku, dovolenka na Slovensku ešte dostupnejšia.

 

V skratke, nárok na rekreačný poukaz máte, ak pracujete ako zamestnanec (nie dohodár) vo firme s minimálne 50 zamestnancami viac ako 24 mesiacov. Menšie firmy príspevok na pobyt môžu poskytnúť dobrovoľne. Výška príspevku je 55 % celkovej výšky nákladov, maximálne 275 eur ročne. Príspevok môžete využiť aj na viacero pobytov, ak sú v menšej hodnote.

 

Rekreačný poukaz môžete využiť na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve noci na území Slovenskej republiky.

 

Ak to teda zhrnieme, ak spĺňate vyššie uvedené podmienky (ste zamestnaný vo firme s viac ako 50 zamestnancami viac ako dva roky), a objednáte si u nás pobyt na viac ako dve noci, môžete faktúru zaň predložiť svojmu zamestnávateľovi, ktorý vám náklady vo výške 55 % (max. 275 eur ročne) preplatí v ďalšej výplate.

 

Napríklad:

Tešíme sa na vašu návštevu.