Cenník

Cenník pre rok 2019

Celoročne (mimo nižšie uvedených dátumov) ………………………………………………………… 250 € / noc za objekt
Jarné prázdniny (18.2. 2019 – 8.3. 2019) ………………………………………………………………… 270 € / noc za objekt
Veľkonočné prázdniny (18.4. 2019 – 23.4. 2019) ………………………………………………….. 270 € / noc za objekt (rezervácia minimálne na 3 noci)
Spartan Race (6.9. 2019 – 8.9. 2019) ………………………………………………………………………. 280 € / noc za objekt (rezervácia minimálne na 2 noci)
Vianoce (22.12. 2019 – 28.12. 2019) ……………………………………………………………………….. 330 € / noc za objekt (rezervácia minimálne na 3 noci)
Silvester (29.12. 2019 – 03.01. 2020) ………………………………………………………………………. 500 € / noc za objekt (rezervácia minimálne na 4 noci)

Ak bude vytvorená rezervácia na nižší počet nocí ako je uvedené vyššie, Woodpark.sk si vyhradzuje právo na zrušenie rezervácie. V prípade akýchkoľvek nejasností, nás neváhajte kontaktovať na info@woodpark.sk.

Rekreačné poukazy môžete využiť aj vo Woodpark.sk, viac info nájdete tu.

Pokiaľ si želáte vystaviť faktúru na firmu, tak v rezervačnom formulári “Poznámka k rezervácií” vypíšte firemné údaje.

Cenník je platný do 30.9.2019